Prevención de riesgos laborales

En comptar amb tres tècnics superiors en les disciplines de seguretat laboral, ergonomia i psicosociología aplicada, podem cobrir amb solvència les funcions de coordinació amb els Serveis de Prevenció dels nostres clients, així com representar-los davant l'Administració en cas de conflictes en la matèria.